Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

• Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği için gerekli koşulları sağlamak, gereken teknik önlemleri almak ve bu husustaki araç ve gereçleri noksansız olarak bulundurmaktır. Bu ilkemizin uygulanabilirliği için, yürütülen işlerde Akaytaş tarafından belirlenen iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyma zorunluluğu tüm çalışanlarımızın ortak sorumluluğudur.

• Ülkemizde yürürlükte bulunan tüm İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal ve diğer şartlara uyumu sağlamak,

• İş sağlığı ve güvenliği risklerini belirleyerek en aza indirgemek ve iyileştirme faaliyetlerini planlayarak sürekli gelişmeyi sağlamak.

• Sistematik bir yaklaşımla tehlikeleri kaynağında yok ederek, yaralanma ve sağlık bozulmalarını en aza indirgemek. Yapılan tüm faaliyetlerde sistematik bir yaklaşımla tehlikeleri kaynağında önlemek, bunun mümkün olmadığı durumlarda zararın asgariye indirilmesi, yaralanma, meslek hastalıkları ve sağlık bozulmalarının azaltılması için gerekli tüm çalışmaları yapmak,

• Gerçekleştirilen tüm faaliyetlerde teknolojik gelişmeleri takip ederek iş sağlığı ve güvenliğini en elverişli düzeyde tutmak amacıyla, gerek işin güvenli yürütümü gerekse kişisel korunma için proseslerimizde revizyon yaparak en uygun makine, ekipman ve teknolojinin kullanılmasını sağlamak. Çevreye ve insan sağlığına dost makina, ekipman ve malzemeler kullanarak yarattığımız olumsuz çevre, iş sağlığı ve güvenliği etkilerini azaltmak,

• Tüm çalışan, müşteri ve ziyaretçilerimizin iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak temel politikamızdır.

©2020 AKAYTAŞ TEMİZLİK HİZMETLERİ. Tüm Hakları Saklıdır. Designed By B&Z Soft

Bul

Ryquell Armstead Authentic Jersey