Tüm faaliyetlerimizde sürdürülebilir çevre için çalışmayı hedefleyen bir kuruluş olarak;

• Çevre etkilerini ve risklerini göz önünde bulundurarak, uygun kaynak ve teknolojiyi kullanarak kirliliği kaynağında yok etmek,

• Çevre ile ilgili risk, etki ve acil durumları belirlemek ve bunları azaltmak,

• Çevreye ve insan sağlığına dost makina, ekipman ve malzemeler kullanarak yarattığımız olumsuz çevre, iş sağlığı ve güvenliği etkilerini azaltmak,

• Uygunluk yükümlülüklerimizi yerine getirmeyi,

• Faaliyetlerimiz kaynaklı atıkları ve doğal kaynak kullanımını azaltmayı,

• Çevrenin korunmasını,

• Doğal kaynakları verimli kullanmak, çevre boyutlarını kontrol altında tutarak çevre kirliliğini azaltmak,

• Çevre etkileri doğrultusunda amaç ve hedefler belirlenerek hedeflere varma konusunda gerekli program ve çalışmalar yapmak,

• Çalışanlarımıza toplum ve çevreye karşı sorumluluk bilincinde olup güvenli ve sağlıklı bir ortamın oluşması için gerekenleri yapacağını,

• Çevre Yönetim Sisteminin şartlarına uymak, sürekli gözden geçirilmesi ve sürekli iyileştirilmesini,

beyan ve taahhüt ederiz.

©2020 AKAYTAŞ TEMİZLİK HİZMETLERİ. Tüm Hakları Saklıdır. Designed By B&Z Soft

Bul

Ryquell Armstead Authentic Jersey